บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ซื้อจัดหารับเช่า เช่าซื้อถือกรรมสิทธิ์ครอบครองปรับปรุงใช้และจัดการโดยประการอื่นฯลฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด


232/11 ซอยปุณณวิถี 8 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

232/11 ซอยปุณณวิถี 8 ถนนสุขุมวิท ซอย 101 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558025351
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอเซี่ยน บิสสิเนส โบกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*