บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด"

บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้บริการทางด้านโฆษณา

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด


1178/184 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด ตั้งอยู่ที่

1178/184 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด

ได้แก่ 0105558025416
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มานะ แบงค็อก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*