บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด"

บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจำหน่ายสินค้าในกลุ่มเครื่องเสียงและอุตสาหกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด


151 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด ตั้งอยู่ที่

151 ซอยประเสริฐมนูกิจ 29 แยก 10 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด

ได้แก่ 0105558025459
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอคคิวเวซิส ออดิโอ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*