บริษัท 71 วินเทจ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท 71 วินเทจ จำกัด"

บริษัท 71 วินเทจ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท 71 วินเทจ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท 71 วินเทจ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท 71 วินเทจ จำกัด


37 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท 71 วินเทจ จำกัด ตั้งอยู่ที่

37 ซอยนาคนิวาส 47 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท 71 วินเทจ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท 71 วินเทจ จำกัด

ได้แก่ 0105558025629
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท 71 วินเทจ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท 71 วินเทจ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*