บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด"

บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 10/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 10/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับจ้างขนส่งสินค้าทางบก

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด


35 ซอยโชคชัย4 ซอย46 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

35 ซอยโชคชัย4 ซอย46 ถนนโชคชัย4 แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558025882
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นาทิพย์ 57 ขนส่ง ปูนซีเมนต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*