บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด"

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการจัดเก็บ รวบรวม จัดทำ จัดพิมพ์ ข้อมูลด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การอนามัย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด


189/20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/20 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด

ได้แก่ 0105558025939
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พฤกษ์สุขสบาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*