บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด"

บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจัดสร้างและจัดจำหน่ายภาพยนตร์ โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพอื่น

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด


359/151 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

359/151 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558026307
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โมไอ ฟิล์ม โปรดักชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*