บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด"

บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ให้กู้ยืมเงินหรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกันหรือไม่ก็ตาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด


333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด ตั้งอยู่ที่

333 อาคารเล้าเป้งง้วน 1 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด

ได้แก่ 0105558026340
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เมืองไทย นาโน จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*