บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด"

บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต ซ่อมบำรุง จัดจำหน่าย อุปกรณ์สนับสนุนภาคพื้นดินสำหรับใช้ในท่าอากาศยาน

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด


93 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

93 ซอยจันทน์ 28 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

แผนที่บริษัท บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558026455
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แอร์โรลิฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*