บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด"

บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ขายส่ง อุปกรณ์เครื่องมือและเครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด


329/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

329/4 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558026633
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ไลฟ์สไตล์เพอร์เฟคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*