บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายสินค้าทั่วไป

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด


737/13 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

737/13 ซอยพิบูลอุปถัมภ์ ถนนลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558026773
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท มอรอน ซัพพลาย แอนส์ เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*