บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด"

บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด


240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

240/37 อาคารอโยธยาทาวเวอร์ ชั้นที่ 19 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558026781
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบียร์นอก แอนด์ มอร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*