บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด"

บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ รับติดตั้งกล้องวงจรปิด สัญญาณ และติดตั้งจานดาวเทียม เสาดิจิตอล ทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด


123 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

123 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด

ได้แก่ 0105558026803
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคเค อิเลคโทรนิคส์เวิลด์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*