บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
นำเข้าส่งออก เครื่องสำอาง อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้เสริมความงาม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด


84 ซอยอ่อนนุช 70 แยก 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

84 ซอยอ่อนนุช 70 แยก 3 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558026862
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ดี ดี ออล คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*