บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด"

บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
รับจ้างผลิตบริหารจัดการสื่อสิ่งพิมพ์ และเว็บไซต์ต่างๆ รับจ้างโฆษณาร้านค้า บริการผ่านทางสื่อสิ่งพิมพ์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด


540/8 อาคารเบนซ์มอลล์ ห้อง 701 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด ตั้งอยู่ที่

540/8 อาคารเบนซ์มอลล์ ห้อง 701 ซอยสุขุมวิท 55 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท บิวตี้สแนป จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด

ได้แก่ 0105558026935
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บิวตี้สแนป จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*