บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 11/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 11/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมการบริหารจัดการด้านการขนส่งและสถานที่เก็บสินค้า

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด


2003 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

2003 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

แผนที่บริษัท บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558026960
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท กรีนกรอเซอรี่เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*