บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด"

บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการ นำเข้า จำหน่ายเครื่องสำอาง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด


25/90 ซอยนวมินทร์ 131 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตั้งอยู่ที่

25/90 ซอยนวมินทร์ 131 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ได้แก่ 0105558027117
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เบล เฟลอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*