บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 8,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ค้าปลีกออนไลน์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด


555/62-63 เอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

555/62-63 เอสเอสพี ทาวเวอร์ 1 ชั้น 22 ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558027486
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดลิเวอรี (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*