บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด"

บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายยาและนำเข้ายา และอาหารเสริมทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด


261 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด ตั้งอยู่ที่

261 ถนนจักรวรรดิ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด

ได้แก่ 0105558027800
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พี.เอส.ดี.98 จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*