บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด"

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบเป็นตัวแทนจำหน่ายและซ่อมเครื่องมือวัดทางด้านอิเล็คทรอนิกส์ทุกชนิด และเครื่องกำเนิดไฟฟ้าทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด


51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่

51/3 อาคารวิภาวดีทาวเวอร์ ชั้นที่ 14 ห้องเลขที่ 4 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด

ได้แก่ 0105558027834
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เจนิทรอน เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*