บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด"

บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 550,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้เช่าเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด


309/302 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด ตั้งอยู่ที่

309/302 หมู่ที่ 6 ถนนพัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท วรรธน์สิริ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด

ได้แก่ 0105558027931
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท วรรธน์สิริ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*