บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด"

บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 12/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 12/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขายแบตเตอรี่ทั้งใหม่และที่ใช้งานแล้วรวมถึงอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด


73 หมู่ที่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด ตั้งอยู่ที่

73 หมู่ที่ 7 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด

ได้แก่ 0105558028032
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

One thought on “บริษัท เอ พลัส แบตเตอรี่ จำกัด

Leave a Comment


*