บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด"

บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร อาคารพาณิชย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด


71/444 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

71/444 หมู่ที่ 3 แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558028181
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอที.ทีวีพี คอนสตรัคชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*