บริษัท ทรูวิว จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ทรูวิว จำกัด"

บริษัท ทรูวิว จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ทรูวิว จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ทรูวิว จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ออกแบบ วิเคราะห์ ตรวจสอบ โครงการต่างๆ สังหาและอสังหาริมทรัพย์ด้วยระบบเลเซ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ทรูวิว จำกัด


1/38 ชั้น 4 อาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 3 ซอยพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ทรูวิว จำกัด ตั้งอยู่ที่

1/38 ชั้น 4 อาคารชุดศุภาลัยปาร์ค 3 ซอยพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท ทรูวิว จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ทรูวิว จำกัด

ได้แก่ 0105558028245
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ทรูวิว จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ทรูวิว จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*