บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด"

บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งขายปลีก ผลิตภัณฑ์พลาสติก ผ้า และกระดาษ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด


68/45 ซอยนาคบำรุง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด ตั้งอยู่ที่

68/45 ซอยนาคบำรุง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด

ได้แก่ 0105558028253
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็มเอ็ม แพค อินเตอร์เทรด จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*