บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด"

บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่าย สกรู น๊อต อะไหล่ อุปกรณ์ เครื่องจักร เหล็ก ทองเหลือง ทองแดงทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด


567 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

567 ถนนสะแกงาม แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

แผนที่บริษัท บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558028504
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ชันต๋า อินดัสตรี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*