บริษัท อะโกย่า จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท อะโกย่า จำกัด"

บริษัท อะโกย่า จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท อะโกย่า จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท อะโกย่า จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายเครื่องสำอาง ปลีก ส่ง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท อะโกย่า จำกัด


688/723 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท อะโกย่า จำกัด ตั้งอยู่ที่

688/723 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท อะโกย่า จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท อะโกย่า จำกัด

ได้แก่ 0105558028652
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท อะโกย่า จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท อะโกย่า จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*