บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการด้านการท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด


877/21 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

877/21 ถนนพระรามเก้า แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558028750
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คังจิ อินเตอร์กรุ๊ป (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*