บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 13/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 13/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจให้บริการด้านสถาปัตยกรรม

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด


2 อาคารเค.ซี.ซี. ชั้นที่ 3 ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

2 อาคารเค.ซี.ซี. ชั้นที่ 3 ซอยสีลม 9 (ซอยศึกษาวิทยา) ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558028776
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท บูโร โอเล เชียเรน (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*