บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด"

บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการรับซื้อและจำหน่ายโลหะมีค่าทุกชนิด แร่ดีบุก นิเกิล ทองแดง ทองเหลือง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด


1553/153 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด ตั้งอยู่ที่

1553/153 ถนนลาซาล แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

แผนที่บริษัท บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด

ได้แก่ 0105558029012
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ๗ มหาสมุทร จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*