บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด"

บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้า การส่งกระแสไฟฟ้าจากแหล่งผลิตไปยังศูนย์จ่ายและผู้ใช้

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด


87 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

87 ซอยพหลโยธิน 35 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด

ได้แก่ 0105558029292
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พ.ศ. พัฒนา โซล่าร์เซลล์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*