บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด"

บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้าเครื่องจักรและบริการเป็นที่ปรึกษาติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด


103/10 หมู่ที่ 1 ซอยเลียบวารี 55 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด ตั้งอยู่ที่

103/10 หมู่ที่ 1 ซอยเลียบวารี 55 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด

ได้แก่ 0105558029471
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เค เอ พี พลัส เซอร์วิส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*