บริษัท โอเมการิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โอเมการิช จำกัด"

บริษัท โอเมการิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โอเมการิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โอเมการิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการขายส่งและขายปลีก เครื่องอุปโภค และบริโภค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โอเมการิช จำกัด


90/47 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โอเมการิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

90/47 หมู่ที่ 2 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท โอเมการิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โอเมการิช จำกัด

ได้แก่ 0105558029527
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โอเมการิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โอเมการิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*