บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด"

บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 4,800,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอกบิจการร้านอาหาร เฟรนไชส์ร้านเครื่องดื่มกาแฟไอศกรีมและเบเกอรี่ รวมถึงตัวแทนจำหน่าย

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด


24 ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด ตั้งอยู่ที่

24 ซอยสุขสวัสดิ์ 19 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140

แผนที่บริษัท บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด

ได้แก่ 0105558029578
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เดอะ เบคอะวิช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*