บริษัท สนุกนัก จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท สนุกนัก จำกัด"

บริษัท สนุกนัก จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 16/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท สนุกนัก จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 16/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท สนุกนัก จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
บริการประสานงานภาพยนตร์ สารคดีและภาพนิ่งจากต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท สนุกนัก จำกัด


238/276 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท สนุกนัก จำกัด ตั้งอยู่ที่

238/276 ถนนรัชดาภิเษก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท สนุกนัก จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท สนุกนัก จำกัด

ได้แก่ 0105558029586
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท สนุกนัก จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท สนุกนัก จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*