บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด"

บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจำหน่ายเวชภัณฑ์เครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด


44/75 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด ตั้งอยู่ที่

44/75 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซ.87 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

ได้แก่ 0105558029748
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีทีอาร์ เมดิคอล แอนด์ ซัพพลาย จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*