บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด"

บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบธุรกิจอพาร์ทเม้นท์ให้เช่าแก่บุคคลทั่วไป รวมทั้งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด


633/6 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด ตั้งอยู่ที่

633/6 หมู่ที่ 1 แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด

ได้แก่ 0105558029926
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นวเรียลเอสเตท จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*