บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเป็นตัวแทนจัดหาวัตถุดิบสำหรับใช้ในงานเย็บกระเป๋าผ้าคาดศีรษะ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด


149/27-28 อาคารพรภิวัฒน์ ชั้นที่ 5 เอ ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

149/27-28 อาคารพรภิวัฒน์ ชั้นที่ 5 เอ ซอยแองโกลพลาซ่า ถนนสุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558030029
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท คิโอโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*