บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด"

บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารสัตน์เลี้ยงทุกประเภท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด


41/26 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

41/26 ซอยโชคชัยร่วมมิตร แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

แผนที่บริษัท บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด

ได้แก่ 0105558030274
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เลอ โบมอนท์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*