บริษัท แม็คซิมอส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท แม็คซิมอส จำกัด"

บริษัท แม็คซิมอส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท แม็คซิมอส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท แม็คซิมอส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์รวมอุปกรณ์ของสินค้าดังกล่าว

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท แม็คซิมอส จำกัด


74/66 ชั้น 7 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท แม็คซิมอส จำกัด ตั้งอยู่ที่

74/66 ชั้น 7 ถนนทรัพย์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

แผนที่บริษัท บริษัท แม็คซิมอส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท แม็คซิมอส จำกัด

ได้แก่ 0105558030321
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท แม็คซิมอส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท แม็คซิมอส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*