บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด"

บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 17/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 2,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 17/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการซื้อขาย ติดตั้ง ซ่อมแซม บำรุงรักษา ตู้ห้องเย็น-ร้อนทุกชนิด รวมถึงอะไหล่ต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด


3/12 หมู่ที่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด ตั้งอยู่ที่

3/12 หมู่ที่ 7 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด

ได้แก่ 0105558030339
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เคทีดี บอดี้ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*