บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด"

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ผลิต จำหน่าย ติดตั้ง บำรุงรักษา ซ่อมแซมปรับปรุงดัดแปลง ระบบลิฟต์ บันไดเลื่อน ทางเลื่อนสายพานลำเลียง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด


59/138 หมู่ที่ 1 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

59/138 หมู่ที่ 1 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530

แผนที่บริษัท บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด

ได้แก่ 0105558030738
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

2 thoughts on “บริษัท เอ็กซ์เซลเลนท์ ลิฟต์ จำกัด

  1. ระบบเอ็กลิฟต์ ขนาดพื้น7ตารางเมตร สูง 3เมตร รับน้ำหนัก 1 ตันต้องใช้กระบอกไฮดรอลิกขนาดเท่าไหร่ปั๊มขนาดเท่าไหร่ ราคาทั้งหมดของอุปกรณ์ อุปกรณ์ชุดเอ็กลิฟต์

Leave a Comment


*