บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด"

บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
จำหน่ายไอศกรีม เบเกอรี่และขนมหวานต่างๆ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด


24/3 ถนนสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด ตั้งอยู่ที่

24/3 ถนนสามพระยา แขวงวัดสามพระยา เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด

ได้แก่ 0105558031190
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โฮลิสติค เนเจ้อร์ จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*