บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด"

บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการจำหน่ายถ้วยรางวัล โลห์ ต่างๆ เหรียญ โลโก และการผลิตแปรรูป อะครีบิค

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด


132 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด ตั้งอยู่ที่

132 ถนนตีทอง แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200

แผนที่บริษัท บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด

ได้แก่ 0105558031271
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท นิว ชลิตา ถ้วยรางวัล จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*