บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด"

บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ส่งออก ข้าว ข้าวโพด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด


189/6 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด ตั้งอยู่ที่

189/6 ซอยกรุงเทพกรีฑา 7 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

แผนที่บริษัท บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด

ได้แก่ 0105558031378
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ห้ว หยุน อินเตอร์เนชั่นแนล เทรดดิ้ง จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*