บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด"

บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 500,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
กิจกรรมเกี่ยวกับการให้บริการทางด้านกฏหมาย และธุรกิจ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด


77/22 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด ตั้งอยู่ที่

77/22 ซอยวัดใหม่พิเรนทร์ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร 10600

แผนที่บริษัท บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด

ได้แก่ 0105558031416
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท พีเอส ไอพี แอนด์ บิสซิเนส จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*