บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด"

บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 18/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 10,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 18/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้าและส่งออกสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคและบริโภคทุกชนิดทุกประเภท

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด


221/7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่

221/7 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

แผนที่บริษัท บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ได้แก่ 0105558031424
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ซี.ที.เฟรนด์ชิพ คอร์ปอเรชั่น จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*