บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด"

บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ผลิต และประกอบ เครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเครื่องทดสอบห้องฯ

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด


9 ซอยรามอินทรา 117 แยก 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด ตั้งอยู่ที่

9 ซอยรามอินทรา 117 แยก 4 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510

แผนที่บริษัท บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด

ได้แก่ 0105558031483
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท เวิลด์ เซอร์วิส เทคโนโลยี จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*