บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด"

บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 5,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการค้า ยา ยารักษาโรคเภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ทุกชนิด

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด


20-22 ซอยอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด ตั้งอยู่ที่

20-22 ซอยอ่อนนุช (สุขุมวิท 77) ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

แผนที่บริษัท บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด

ได้แก่ 0105558031572
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท ร้านขายยารุ่งโรจน์เภสัช จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*