บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด

สารบัญข้อมูลการจดทะเบียนนิติบุคคล "บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด"

บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ประเภทนิติบุคคล

นิติบุคคลนี้ได้จดทะเบียนในนาม: บริษัท

วันที่จดทะเบียนบริษัท

ได้ทำการจดทะเบียน ณ วันที่ 19/2/2558

ทุนจดทะเบียนสำหรับบริษัท

บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด
จดทะเบียนเป็นจำนวนเงิน: 1,000,000 บาทถ้วน
นิติบุคคลได้เริ่มต้นประกอบกิจการและขึ้นทะเบียนจดชื่อเมื่อ 19/2/2558 เป็นต้นมา

วัตถุประสงค์/ข้อมูลธุรกิจ

บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้จดทะเบียนเพื่อวัตถุประสงค์ดังนี้
ประกอบกิจการนำเข้า จำหน่าย สัตว์มีชีวิต เนื้อสัตว์ชำแหละ เนื้อสัตว์แช่แข็ง เนื้อสัตว์บรรจุกระป๋อง

ที่อยู่/ที่ตั้ง บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด


1144/18-19 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลการเดินทางไปยังบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด: บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด ตั้งอยู่ที่

1144/18-19 ซอยพัฒนาการ 30 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

แผนที่บริษัท บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัดเลขทะเบียนนิติบุคคล บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด

ได้แก่ 0105558031688
Website:
เบอร์โทรศัพท์ บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด:
ที่อยู่อีเมล์ บริษัท โทโมะ (ไทยแลนด์) จำกัด:ลิ้งสำหรับมาหน้านี้

HTML Code

BBCode

Direct link

Short link

แบ่งปัน พูดคุย

Leave a Comment


*